پرده باند یا ورمن

پرده باند یا ورمن

پرده باند یا ورمن ازیک لایه تور در پشت کار و تیغه های پارچه ای ۵ تا۷ سانتی افقی روی کار تشکیل شده است

 پرده باند یا ورمن

نوارهای یک سانتی عمودی باعث سایه روشن شدن پرده باند یا ورمن می شود.

پرده ورمن یا همان باند درهنگام روشن بودن نمای بسیار زیبایی به خود می گیرد که از این حیث ،خود را با تمام پرده های دکورایتئ متمایز نموده است.

( پرده باند به دوصورت دستی و موتوریزه ارائه می شود)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جدیدترین نمونه کارهای پرده باند ، با ما تماس بگیرید .

 نمونه کارهای پرده باند سری اول

  نمونه کارهای پرده باند سری دوم